波场/TRX TRON
货币
¥ 0.1615 +0.50%
≈$ 0.0235 24H最高:¥ 0.162
≈฿ -- 24H最低:¥ 0.159
流通市值
NO.13
¥ 106.18亿
≈ $ 15.45亿
成交额
¥ 17.71亿
≈ $ 2.58亿
流通量
657.48亿
发行量
990.00亿
在多种区块链项目中,波场Tron作为是全球首家将分布式计算、社交金融,共享经济引入数字娱乐领域的科技金融公司备受资本瞩目。波场Tron是基于区块链的去中心化数字娱乐协议,致力于提高全球数字娱乐平台的运转效率,为直播节目,社交网络,网络游戏和手机游... 查看更多
换手率 11.08%
流通率 66.41%
占全球总市值 0.69%
中文名: 波场
英文名: TRX/TRON
上架交易平台:67
发行时间: 2017-09-14
白皮书: --
众筹价格: $ 0.001
 
TRX 价格趋势 专业k线
TRX市场行情
# 交易市场 交易对 价格 24H成交量 成交额 更新时间
1 Rfinex TRX / ETH ¥ 0.1334 9.76亿 ¥ 1.30亿 2018/09/18 17:48
2 币安 TRX / USDT ¥ 0.1619 7.15亿 ¥ 1.16亿 刚刚
3 Bitforex TRX / USDT ¥ 0.1612 6.97亿 ¥ 1.12亿 6分钟前
4 Bit-Z TRX / BTC ¥ 0.1615 6.96亿 ¥ 1.12亿 刚刚
5 UPbit TRX / KRW ¥ 0.1599 6.81亿 ¥ 1.09亿 2分钟前
6 币安 TRX / BTC ¥ 0.1618 6.75亿 ¥ 1.09亿 刚刚
7 火币全球站 TRX / USDT ¥ 0.1621 5.51亿 ¥ 8,936.67万 刚刚
8 CEX.COM TRX / USDT ¥ 0.1613 5.50亿 ¥ 8,866.89万 5分钟前
9 OKEX TRX / USDT ¥ 0.1617 4.07亿 ¥ 6,581.76万 刚刚
10 OKEX TRX / BTC ¥ 0.1619 3.20亿 ¥ 5,173.04万 刚刚
11 Bithumb TRX / KRW ¥ 0.1661 1.58亿 ¥ 2,624.21万 刚刚
12 HitBTC TRX / USD ¥ 0.1623 1.17亿 ¥ 1,906.89万 刚刚
13 库币网 TRX / ETH ¥ 0.1605 1.02亿 ¥ 1,638.32万 1分钟前
14 Bit-Z TRX / ETH ¥ 0.1611 9,992.81万 ¥ 1,609.84万 刚刚
15 库币网 TRX / BTC ¥ 0.1615 9,579.53万 ¥ 1,547.09万 刚刚
16 CEX.COM TRX / BTC ¥ 0.1607 9,507.96万 ¥ 1,527.93万 8分钟前
17 FUBT TRX / BTC ¥ 0.1620 9,446.83万 ¥ 1,530.39万 1分钟前
18 火币全球站 TRX / BTC ¥ 0.1613 9,443.21万 ¥ 1,523.19万 刚刚
19 OKEX TRX / ETH ¥ 0.1615 9,151.12万 ¥ 1,477.91万 刚刚
20 火币全球站 TRX / ETH ¥ 0.1616 7,222.81万 ¥ 1,167.21万 刚刚
21 CEX.COM TRX / ETH ¥ 0.1612 7,215.74万 ¥ 1,163.18万 刚刚
22 Bittrex TRX / BTC ¥ 0.1623 5,202.11万 ¥ 844.30万 刚刚
23 UPbit TRX / BTC ¥ 0.1592 5,189.83万 ¥ 826.22万 3分钟前
24 币安 TRX / ETH ¥ 0.1620 4,892.65万 ¥ 792.61万 刚刚
25 Bitfinex TRX / USD ¥ 0.1598 3,702.02万 ¥ 591.58万 刚刚
26 Bittrex TRX / USDT ¥ 0.1605 2,168.87万 ¥ 348.10万 6分钟前
27 UPbit TRX / USDT ¥ 0.1594 2,166.21万 ¥ 345.29万 4分钟前
28 CoinEgg TRX / BTC ¥ 0.1617 1,844.90万 ¥ 298.32万 2分钟前
29 Liqui TRX / BTC ¥ 0.1608 1,823.42万 ¥ 293.21万 2分钟前
30 gate.io TRX / USDT ¥ 0.1614 1,776.10万 ¥ 286.66万 4分钟前
31 HitBTC TRX / ETH ¥ 0.1618 1,712.10万 ¥ 277.02万 刚刚
32 Liqui TRX / USDT ¥ 0.1616 1,089.00万 ¥ 175.98万 刚刚
33 Bitfinex TRX / BTC ¥ 0.1622 982.72万 ¥ 159.40万 刚刚
34 CoinTiger TRX / ETH ¥ 0.1361 884.43万 ¥ 120.37万 2018/09/20 14:14
35 FatBTC TRX / ETH ¥ 0.1537 829.50万 ¥ 127.49万 3分钟前
36 HitBTC TRX / BTC ¥ 0.1624 810.60万 ¥ 131.64万 刚刚
37 Liqui TRX / ETH ¥ 0.1609 560.14万 ¥ 90.13万 9分钟前
38 CoinEx TRX / BTC ¥ 0.1615 549.81万 ¥ 88.79万 刚刚
39 CoinEx TRX / BCH ¥ 0.1613 470.15万 ¥ 75.83万 刚刚
40 库币网 TRX / USDT ¥ 0.1624 368.65万 ¥ 59.87万 6分钟前
41 CoinEx TRX / ETH ¥ 0.1608 342.07万 ¥ 55.00万 刚刚
42 LBank TRX / ETH ¥ 0.1558 238.53万 ¥ 37.16万 4分钟前
43 CoinTiger TRX / BTC ¥ 0.1365 238.32万 ¥ 32.53万 2018/09/20 14:16
44 Bittrex TRX / ETH ¥ 0.1608 219.59万 ¥ 35.31万 5分钟前
45 UPbit TRX / ETH ¥ 0.1616 217.67万 ¥ 35.18万 刚刚
46 BitKop TRX / ETH ¥ 0.1418 207.78万 ¥ 29.46万 2018/09/13 15:04
47 Hotbit TRX / ETH ¥ 0.1636 202.28万 ¥ 33.09万 刚刚
48 C网 TRX / BTC ¥ 0.1606 197.39万 ¥ 31.70万 刚刚
49 HPX TRX / ETH ¥ 0.1604 185.78万 ¥ 29.80万 11分钟前
50 Hotbit TRX / BTC ¥ 0.1615 167.76万 ¥ 27.09万 2分钟前
51 OTCBTC TRX / ETH ¥ 0.1596 96.80万 ¥ 15.45万 1分钟前
52 CoinBene TRX / USDT ¥ 0.1588 70.70万 ¥ 11.23万 1分钟前
53 gate.io TRX / ETH ¥ 0.1635 43.34万 ¥ 7.09万 2分钟前
54 Bitfinex TRX / ETH ¥ 0.1634 20.16万 ¥ 3.29万 刚刚
55 MEX TRX / ETH ¥ 0.1522 15.90万 ¥ 2.42万 刚刚
56 MEX TRX / BTC ¥ 0.1399 15.81万 ¥ 2.21万 刚刚
57 BiBox TRX / BTC ¥ 0.1606 8.82万 ¥ 1.42万 2分钟前
58 AllCoin TRX / ETH ¥ 0.1628 8.22万 ¥ 1.34万 刚刚
59 BiBox TRX / ETH ¥ 0.1602 4.31万 ¥ 6911.67 1分钟前
60 OTCBTC TRX / BTC ¥ 0.1711 3234.12 ¥ 553.36 刚刚
61 Coinnice TRX / USD ¥ 0.1681 1172.32 ¥ 197.07 2分钟前
62 DDEX TRX / ETH ¥ 0.2325 770.00 ¥ 179.03 刚刚
63 TIDEX TRX / ETH ¥ 0.1822 0.4754 ¥ 0.0866 刚刚
64 TIDEX TRX / BTC ¥ 0.1968 0.0189 ¥ 0.0037 刚刚