FCoin
现货
成交额
NO.30
¥ 5.90亿 ≈ $ 8,699.13万
交易对
325
币种数量
250
国家
--

FCoin致力于创建一个自治的、高效的、透明的数字资产交易平台,让交易员和投资者可以放心地进行任何规模的交易,而无需担忧平台的公正性和透明性、数据安全隐私保护的可靠性、或其订单管理系统的完整性和稳健性。

  • USDT
  • BTC
  • ETH
#交易对价格24H交易量成交额占比更新时间操作
1BTC / USDT¥ 24962.4034265859.82¥ 1.46亿24.81%刚刚
2MT / USDT¥ 1409.991232115.36¥ 16.27万0.03%8分钟前
3BCH / USDT¥ 872.3642872.30万¥ 2,010.36万3.41%刚刚
4ETH / USDT¥ 833.4539528.14万¥ 6,787.29万11.51%刚刚
5BCHSV / USDT¥ 517.0871691.46万¥ 756.51万1.28%刚刚
6LTC / USDT¥ 218.41306511.88万¥ 2,594.59万4.40%刚刚
7BNB / USDT¥ 43.932751228.93¥ 1.01万0.00%刚刚
8ETC / USDT¥ 29.66879132.67万¥ 969.30万1.64%刚刚
9SE1 / USDT¥ 17.3062870.0000¥ 0.00000.00%2018/12/14 16:01
10EOS / USDT¥ 16.608070344.54万¥ 5,722.13万9.70%刚刚
11DCAR / USDT¥ 14.9879364.58万¥ 68.60万0.12%刚刚
12SE / USDT¥ 13.6870836.11万¥ 83.62万0.14%刚刚
13GUSD / USDT¥ 7.4051652158.12¥ 1.60万0.00%刚刚
14PAX / USDT¥ 6.8147322456.01¥ 1.67万0.00%刚刚
15TUSD / USDT¥ 6.7198283132.31¥ 2.10万0.00%刚刚
16USDC / USDT¥ 6.6045892132.59¥ 1.41万0.00%刚刚
17DRINK / USDT¥ 6.51828943.50万¥ 283.58万0.48%刚刚
18WTA / USDT¥ 5.2837183340.22¥ 1.76万0.00%8分钟前
19EBCC / USDT¥ 3.4912651.05万¥ 3.68万0.01%刚刚
20ADC / USDT¥ 3.34195034.08万¥ 113.88万0.19%1分钟前
21MYTT / USDT¥ 3.3081044.02万¥ 13.28万0.02%8分钟前
22XRP / USDT¥ 2.2173471,534.54万¥ 3,402.61万5.77%刚刚
23IOTA / USDT¥ 2.063468111.38万¥ 229.82万0.39%刚刚
24BTMC / USDT¥ 2.0187271.69万¥ 3.41万0.01%8分钟前
25JCT / USDT¥ 1.8302770.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
26POLY / USDT¥ 1.1002000.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
27BUT / USDT¥ 0.7456680.0000¥ 0.00000.00%刚刚
28CCCX / USDT¥ 0.6778800.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
29CMT / USDT¥ 0.6439860.0000¥ 0.00000.00%2018/12/08 11:50
30GOAL / USDT¥ 0.62093831.79万¥ 19.74万0.03%8分钟前
31BTM / USDT¥ 0.5287478807.95¥ 4657.180.00%8分钟前
32COO / USDT¥ 0.4745160.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
33CFCC / USDT¥ 0.4609598.99万¥ 4.15万0.01%8分钟前
34EGOT / USDT¥ 0.43024399.44万¥ 42.78万0.07%8分钟前
35UENC / USDT¥ 0.4068137.37万¥ 3.00万0.01%8分钟前
36FT1808 / USDT¥ 0.3662050.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
37MANA / USDT¥ 0.3626660.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
38GFYW / USDT¥ 0.34837110.27万¥ 3.58万0.01%1分钟前
39ADA / USDT¥ 0.2923090.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
40FT1809 / USDT¥ 0.2826760.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
41COMC / USDT¥ 0.27142346.12万¥ 12.52万0.02%8分钟前
42FT1810_I / USDT¥ 0.2610180.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
43CIT / USDT¥ 0.2507480.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
44OST / USDT¥ 0.2249780.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
45FCANDY / USDT¥ 0.1626920.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
46HHH / USDT¥ 0.1519063.29万¥ 4992.640.00%8分钟前
47SAC / USDT¥ 0.1504897.72万¥ 1.16万0.00%8分钟前
48TRX / USDT¥ 0.1489783.64万¥ 5416.330.00%8分钟前
49SHR / USDT¥ 0.1362549.18万¥ 1.25万0.00%8分钟前
50WGBC / USDT¥ 0.1301533645.00¥ 474.410.00%8分钟前
51ETP / USDT¥ 0.1274420.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
52FT / USDT¥ 0.120459823.56万¥ 99.20万0.17%刚刚
53HPC / USDT¥ 0.0880011.40万¥ 1234.930.00%刚刚
54TNB / USDT¥ 0.0677880.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
55ITEAC / USDT¥ 0.0598440.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
56FI / USDT¥ 0.0542038.47万¥ 4589.240.00%8分钟前
57ODIN / USDT¥ 0.0418775.49万¥ 2298.720.00%8分钟前
58HXT / USDT¥ 0.033799359.33万¥ 12.15万0.02%刚刚
59BRM / USDT¥ 0.0271297426.38¥ 201.470.00%8分钟前
60INVE / USDT¥ 0.0261914.42万¥ 1156.740.00%3分钟前
61777 / USDT¥ 0.0169470.0000¥ 0.00000.00%2018/12/27 15:12
62DENT / USDT¥ 0.0157190.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
63DOGE / USDT¥ 0.0138630.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
64JAC / USDT¥ 0.01167164.85万¥ 7568.380.00%8分钟前
65TST / USDT¥ 0.0078161.92万¥ 150.460.00%8分钟前
66THPC / USDT¥ 0.0067790.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
67GU / USDT¥ 0.0067796755.63¥ 45.800.00%8分钟前
68PRA / USDT¥ 0.0060400.0000¥ 0.00000.00%3分钟前
69DPN / USDT¥ 0.0056770.0000¥ 0.00000.00%刚刚
70AIT / USDT¥ 0.0047453.30万¥ 156.610.00%8分钟前
71QOS / USDT¥ 0.00338924.53万¥ 831.270.00%8分钟前
72EDU / USDT¥ 0.0027042500.00¥ 6.76000.00%8分钟前
73ZIP / USDT¥ 0.001898142.54万¥ 2705.500.00%4分钟前
74NOAH / USDT¥ 0.00152325.33万¥ 385.780.00%8分钟前
75MOL / USDT¥ 0.0013240.0000¥ 0.00000.00%7分钟前
76KZ / USDT¥ 0.0011800.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
77LTH / USDT¥ 0.0007730.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
78NANJ / USDT¥ 0.0006180.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
79ESM / USDT¥ 0.0006030.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
80DSCOIN / USDT¥ 0.00028612.00万¥ 34.320.00%7分钟前
81XPS / USDT¥ 0.0001830.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
82VPP / USDT¥ 0.0001830.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
83JLL / USDT¥ 0.0001490.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
84BBC / USDT¥ 0.0000950.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
85TIX / USDT¥ 0.0000340.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
86HAND / USDT¥ 0.00003445.40万¥ 15.440.00%8分钟前
87PTT / USDT¥ 0.0000140.0000¥ 0.00000.00%8分钟前
FCoin公告
暂无公告