Zilliqa/ZIL zilliqa
货币
¥ 0.176186+0.56%
≈$ 0.02543924H最高:¥ 0.1841
≈฿ --24H最低:¥ 0.167289
流通市值
NO.46
¥ 15.39亿
≈ $ 2.22亿
≈ ฿ 4.89万
成交额
¥ 6.07亿
≈ $ 8,762.49万
≈ ฿ 1.93万
流通量
86.87亿 ZIL
发行量
125.33亿 ZIL

Zilliqa(ZIL)作为一个新的公有区块链,着重为高吞吐量的应用程序提供运行平台。它将分片技术从理论变为实践,运用创新的密码技术和共识协议,提供随着网络增容而... 查看更多

换手率 27.48%
流通率 69.32%
占全球总市值 0.08%
中文名: Zilliqa
英文名: ZIL/zilliqa
上架交易平台:59
发行时间: 2018-01-26
众筹价格: 0.008
综合评级:
B
ZIL 价格趋势专业K线
ZIL市场行情
#交易平台交易对价格24H交易量成交额更新时间K线
0
币安
ZIL / BTC ¥ 0.1771856.50亿¥ 1.15亿刚刚
1
币安
ZIL / USDT ¥ 0.1768182.91亿¥ 5,149.79万刚刚
2
OKEX
ZIL / USDT ¥ 0.1761982.25亿¥ 3,962.55万刚刚
3
币客
ZIL / USDT ¥ 0.1768161.94亿¥ 3,424.62万刚刚
4
Hubi
ZIL / BTC ¥ 0.1769061.81亿¥ 3,206.84万2分钟前
5
Bithumb
ZIL / KRW ¥ 0.1781881.28亿¥ 2,273.48万刚刚
6
CEX.COM
ZIL / USDT ¥ 0.1705761.26亿¥ 2,152.64万刚刚
7
火币全球站
ZIL / USDT ¥ 0.1717941.26亿¥ 2,166.86万刚刚
8
币龙
ZIL / BTC ¥ 0.1749625,267.96万¥ 921.69万2分钟前
9
Bittrex
ZIL / BTC ¥ 0.1757404,645.62万¥ 816.42万刚刚
10
BitMax
ZIL / USDT ¥ 0.1798344,395.29万¥ 790.42万1分钟前
11
币安
ZIL / ETH ¥ 0.1764154,013.26万¥ 708.00万刚刚
12
BitMax
ZIL / ETH ¥ 0.1758243,102.93万¥ 545.57万刚刚
13
币客
ZIL / ETH ¥ 0.1771892,826.77万¥ 500.87万2分钟前
14
gate.io
ZIL / USDT ¥ 0.1765392,797.75万¥ 493.91万刚刚
15
MXC
ZIL / USDT ¥ 0.1705152,715.29万¥ 463.00万刚刚
16
MXC
ZIL / ETH ¥ 0.1712562,615.95万¥ 448.00万1分钟前
17
火币全球站
ZIL / BTC ¥ 0.1720662,211.84万¥ 380.58万刚刚
18
CEX.COM
ZIL / BTC ¥ 0.1704902,211.84万¥ 377.10万刚刚
19
BitMax
ZIL / BTC ¥ 0.1775541,301.79万¥ 231.14万刚刚
20
OKEX
ZIL / BTC ¥ 0.1767351,212.66万¥ 214.32万刚刚
21
Hubi
ZIL / ETH ¥ 0.1771891,123.38万¥ 199.05万2分钟前
22
COINONE
ZIL / KRW ¥ 0.1787731,077.79万¥ 192.68万刚刚
23
CoinEx
ZIL / BCH ¥ 0.183304858.79万¥ 157.42万刚刚
24
CEX.COM
ZIL / ETH ¥ 0.171199754.96万¥ 129.25万刚刚
25
火币全球站
ZIL / ETH ¥ 0.172200754.96万¥ 130.00万刚刚
26
HitBTC
ZIL / BTC ¥ 0.175833697.46万¥ 122.64万刚刚
27
Bitforex
ZIL / USDT ¥ 0.142671616.18万¥ 87.91万刚刚
28
BitMart
ZIL / BTC ¥ 0.176258581.47万¥ 102.49万刚刚
29
库币网
ZIL / BTC ¥ 0.176258531.37万¥ 93.66万刚刚
30
币龙
ZIL / USDT ¥ 0.170368391.07万¥ 66.63万1分钟前
31
BitMart
ZIL / ETH ¥ 0.176847327.86万¥ 57.98万2分钟前
32
Hotbit
ZIL / BTC ¥ 0.185330321.66万¥ 59.61万刚刚
33
GOPAX
ZIL / KRW ¥ 0.168841237.96万¥ 40.18万刚刚
34
币全
ZIL / BTC ¥ 0.176906236.45万¥ 41.83万2分钟前
35
币龙
ZIL / ETH ¥ 0.170137227.37万¥ 38.68万刚刚
36
OKEX
ZIL / ETH ¥ 0.175985218.99万¥ 38.54万刚刚
37
库币网
ZIL / ETH ¥ 0.176658198.45万¥ 35.06万刚刚
38
Hotbit
ZIL / ETH ¥ 0.183065197.60万¥ 36.17万2分钟前
39
BiKi.com
ZIL / ETH ¥ 0.171009192.29万¥ 32.88万刚刚
40
gate.io
ZIL / ETH ¥ 0.178238123.97万¥ 22.10万刚刚
41
HitBTC
ZIL / USD ¥ 0.174923105.63万¥ 18.48万刚刚
42
Btcdo
ZIL / USDT ¥ 0.17051373.28万¥ 12.49万刚刚
43
CoinEx
ZIL / BTC ¥ 0.17366659.14万¥ 10.27万刚刚
44
Ethfinex
ZIL / USD ¥ 0.17681648.06万¥ 8.50万刚刚
45
Bitfinex
ZIL / USD ¥ 0.17681648.06万¥ 8.50万刚刚
46
coinbig
ZIL / BTC ¥ 0.17150843.35万¥ 7.44万刚刚
47
CoinEx
ZIL / ETH ¥ 0.1696836.59万¥ 1.12万3分钟前
48
Ethfinex
ZIL / BTC ¥ 0.1853303.53万¥ 6535.70刚刚
49
Bitfinex
ZIL / BTC ¥ 0.1867873.53万¥ 6587.088分钟前
50
Bitfinex
ZIL / ETH ¥ 0.1746691.36万¥ 2369.03刚刚
51
Ethfinex
ZIL / ETH ¥ 0.1733221.36万¥ 2350.76刚刚
52
GOPAX
ZIL / BTC ¥ 0.1367291.20万¥ 1640.09刚刚
53
FCoin
ZIL / ETH ¥ 0.1137287230.41¥ 822.302分钟前
54
OTCBTC
ZIL / ETH ¥ 0.1876523920.54¥ 735.70刚刚
55
GOPAX
ZIL / ETH ¥ 0.246411300.00¥ 73.92刚刚
56
Btcdo
ZIL / ETH ¥ 0.18115089.00¥ 16.123分钟前