CoinBene
现货
成交额
NO.11
¥ 54.69亿 ≈ $ 7.72亿
交易对
154
币种数量
131
国家
SGP

CoinBene满币致力于打造一个全球范围内合法合规,拥有多条法币入金通道的加密货币资产交易平台。

  • USDT
  • BTC
  • ETH
#交易对价格24H交易量成交额占比更新时间操作
1BTC / USDT  $ --3875.31$ NaN4.85%2分钟前
2BCH / USDT  $ --75.70万$ NaN28.46%刚刚
3ETH / USDT  $ --37.18万$ NaN11.66%刚刚
4BSV / USDT  $ --31.88万$ NaN5.39%刚刚
5LTC / USDT  $ --27.81万$ NaN1.69%1分钟前
6NEO / USDT  $ --125.68万$ NaN1.92%1分钟前
7ETC / USDT  $ --2,089.09万$ NaN18.55%4分钟前
8OMG / USDT  $ --316.00万$ NaN1.30%刚刚
9EOS / USDT  $ --2,221.88万$ NaN8.10%2分钟前
10NULS / USDT  $ --2587.98$ NaN0.00%刚刚
11XRP / USDT  $ --3,011.74万$ NaN0.79%1分钟前
12AE / USDT  $ --0.7145$ NaN0.00%1分钟前
13MOAC / USDT  $ --2.49万$ NaN0.00%1分钟前
14IOP / USDT  $ --1.0100$ NaN0.00%1分钟前
15BCOO / USDT  $ --1.1600$ NaN0.00%刚刚
16ABT / USDT  $ --0.7010$ NaN0.00%刚刚
17CS / USDT  $ --20.04$ NaN0.00%刚刚
18CMT / USDT  $ --12.26$ NaN0.00%刚刚
19IHT / USDT  $ --714.59$ NaN0.00%刚刚
20TRX / USDT  $ --1.43亿$ NaN0.31%1分钟前
21CONI / USDT  $ --100.36万$ NaN0.00%1分钟前
22SMART / USDT  $ --47.02$ NaN0.00%3分钟前
23SKM / USDT  $ --5000.00$ NaN0.00%刚刚
24MT / USDT  $ --99.90$ NaN0.00%刚刚
25ESS / USDT  $ --34.76亿$ NaN0.64%刚刚
26EMT / USDT  $ --2.0916$ NaN0.00%刚刚
27THM / USDT  $ --54.16万$ NaN0.00%1分钟前
28CPU / USDT  $ --22.88万$ NaN0.00%刚刚
29XMCT / USDT  $ --1.2987$ NaN0.00%刚刚
30ZIBER / USDT  $ --6976.00$ NaN0.00%刚刚
31AIT / USDT  $ --4.6924$ NaN0.00%刚刚
32SWTC / USDT  $ --9.6552$ NaN0.00%1分钟前
33NPXS / USDT  $ --16.32$ NaN0.00%刚刚
34EBC / USDT  $ --0.0004$ NaN0.00%1分钟前
35CNN / USDT  $ --0.3104$ NaN0.00%1分钟前
36ACDC / USDT  $ --0.0032$ NaN0.00%4分钟前
37DSCB / USDT  $ --574.82万$ NaN0.00%刚刚
CoinBene公告
HEX 活动结束公告