coinbig
现货
成交额
NO.24
¥ 34.25亿 ≈ $ 4.83亿
交易对
64
币种数量
54
国家
--

CoinBig是一家注册于新西兰的创新型“社区生态自治型数字资产交易平台”,我们为全球数字资产爱好者提供优质的数字资产交易服务。

  • USDT
  • BTC
  • ETH
#交易对价格24H交易量成交额占比更新时间操作
1BTC / USDT  ¥ 56519.7100262.28万¥ 12.89亿37.62%刚刚
2BCH / USDT  ¥ 1543.6508578.60万¥ 1.33亿3.88%5分钟前
3ETH / USDT  ¥ 1230.56257635.60万¥ 4.38亿12.79%1分钟前
4BSV / USDT  ¥ 618.2105915.67万¥ 3,504.96万1.02%4分钟前
5DASH / USDT  ¥ 484.7154541.76万¥ 854.01万0.25%刚刚
6LTC / USDT  ¥ 370.723213131.88万¥ 4.89亿14.27%4分钟前
7NEO / USDT  ¥ 50.1842681.18万¥ 59.20万0.02%5分钟前
8CXC / USDT  ¥ 30.095400137.55万¥ 4,139.63万1.21%3分钟前
9EOS / USDT  ¥ 20.4469153,716.44万¥ 7.60亿22.18%1分钟前
10TEP / USDT  ¥ 20.2612121.78万¥ 36.16万0.01%19分钟前
11DSC / USDT  ¥ 18.6222163059.00¥ 5.70万0.00%4分钟前
12OMG / USDT  ¥ 8.0156561545.93¥ 1.24万0.00%刚刚
13VDS / USDT  ¥ 6.606014163.95万¥ 1,083.08万0.32%1分钟前
14ZRX / USDT  ¥ 1.0845591.69万¥ 1.83万0.00%2019/08/20 20:24
15AARK / USDT  ¥ 1.0079023585.84¥ 3614.180.00%2分钟前
16IA / USDT  ¥ 0.766637116.61万¥ 89.40万0.03%3分钟前
17YTA / USDT  ¥ 0.5746961.03万¥ 5947.490.00%3分钟前
18ELF / USDT  ¥ 0.5522162.50万¥ 1.38万0.00%刚刚
19LCS / USDT  ¥ 0.55016534.29万¥ 18.86万0.01%4分钟前
20SMP / USDT  ¥ 0.495646630.71万¥ 312.61万0.09%2分钟前
21LTK / USDT  ¥ 0.30767377.01万¥ 23.69万0.01%1分钟前
22CSO / USDT  ¥ 0.291496573.92万¥ 167.30万0.05%2分钟前
23WWD / USDT  ¥ 0.186405163.74万¥ 30.52万0.01%3分钟前
24PLO / USDT  ¥ 0.1673401.89万¥ 3162.260.00%刚刚
25CMID / USDT  ¥ 0.161946459.13万¥ 74.35万0.02%5分钟前
26ULAM / USDT  ¥ 0.14927633.54万¥ 5.01万0.00%1分钟前
27TRX / USDT  ¥ 0.105766101.85万¥ 10.77万0.00%8分钟前
28TOPC / USDT  ¥ 0.07708336.16万¥ 2.79万0.00%2019/08/20 20:24
29VNS / USDT  ¥ 0.066954139.44万¥ 9.34万0.00%刚刚
30DDN / USDT  ¥ 0.0661527,104.38万¥ 469.97万0.14%刚刚
31CHEX / USDT  ¥ 0.061305143.41万¥ 8.79万0.00%2分钟前
32ZOZ / USDT  ¥ 0.0580892,318.21万¥ 134.66万0.04%4分钟前
33VNST / USDT  ¥ 0.054427140.13万¥ 7.63万0.00%4分钟前
34GAC / USDT  ¥ 0.04568219.22万¥ 8781.190.00%刚刚
35CNNS / USDT  ¥ 0.04230353.52万¥ 2.26万0.00%刚刚
36EDE / USDT  ¥ 0.03800215.82万¥ 6010.210.00%刚刚
37FNKOS / USDT  ¥ 0.03771199.17万¥ 3.74万0.00%2分钟前
38ARM / USDT  ¥ 0.031827584.50万¥ 18.60万0.01%1分钟前
39SAMO / USDT  ¥ 0.026184348.85万¥ 9.13万0.00%刚刚
40CWV / USDT  ¥ 0.02512717.01万¥ 4275.310.00%5分钟前
41FGC / USDT  ¥ 0.020492741.96万¥ 15.20万0.00%6分钟前
42CB / USDT  ¥ 0.01427417.08亿¥ 2,438.70万0.71%2分钟前
43DCMC / USDT  ¥ 0.013855119.68万¥ 1.66万0.00%刚刚
44BGG / USDT  ¥ 0.012478348.63万¥ 4.35万0.00%5分钟前
45BHOT / USDT  ¥ 0.007375692.00万¥ 5.10万0.00%刚刚
46SWTC / USDT  ¥ 0.00511054.59万¥ 2789.780.00%2019/08/20 20:21
47SOP / USDT  ¥ 0.0036063862.00¥ 13.930.00%2019/08/20 20:17
48INVE / USDT  ¥ 0.0023421.25万¥ 29.390.00%刚刚
49DACC / USDT  ¥ 0.0009821,254.05万¥ 1.23万0.00%20分钟前
50DAEC / USDT  ¥ 0.00066739.80万¥ 265.460.00%2019/08/20 20:24
coinbig公告
暂无公告