FCoin
现货
成交额
NO.26
¥ 8.24亿 ≈ $ 1.19亿
交易对
301
币种数量
232
国家
--

FCoin致力于创建一个自治的、高效的、透明的数字资产交易平台,让交易员和投资者可以放心地进行任何规模的交易,而无需担忧平台的公正性和透明性、数据安全隐私保护的可靠性、或其订单管理系统的完整性和稳健性。

  • USDT
  • BTC
  • ETH
#交易对价格24H交易量成交额占比更新时间操作
1BTC / USDT¥ 24119.7972252.58万¥ 6.22亿75.54%刚刚
2BCH / USDT¥ 686.3222871065.95¥ 73.16万0.09%刚刚
3ETH / USDT¥ 625.83667112.62万¥ 7,897.73万9.59%刚刚
4BCHSV / USDT¥ 623.9421101149.92¥ 71.75万0.09%刚刚
5LTC / USDT¥ 167.9142455.36万¥ 899.93万1.09%刚刚
6BNB / USDT¥ 32.752049129.54¥ 4242.700.00%4分钟前
7ETC / USDT¥ 26.38351751.28万¥ 1,352.85万1.64%刚刚
8EOS / USDT¥ 13.512431321.00万¥ 4,337.50万5.26%刚刚
9DRINK / USDT¥ 7.56070222.82万¥ 172.50万0.21%6分钟前
10USDC / USDT¥ 7.3684392254.38¥ 1.66万0.00%刚刚
11PAX / USDT¥ 7.2182783059.35¥ 2.21万0.00%刚刚
12TUSD / USDT¥ 7.1046043652.83¥ 2.60万0.00%刚刚
13ETP / USDT¥ 7.0168930.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
14GUSD / USDT¥ 6.9951402343.78¥ 1.64万0.00%刚刚
15BTMC / USDT¥ 4.0500106627.49¥ 2.68万0.00%6分钟前
16MYTT / USDT¥ 3.5786151.91万¥ 6.85万0.01%2分钟前
17XRP / USDT¥ 2.093841639.10万¥ 1,338.17万1.62%刚刚
18JCT / USDT¥ 1.8945610.0000¥ 0.00000.00%刚刚
19IOTA / USDT¥ 1.5486282.39万¥ 3.70万0.00%刚刚
20POLY / USDT¥ 1.1388420.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
21BTM / USDT¥ 0.9823652045.00¥ 2008.940.00%刚刚
22CMT / USDT¥ 0.6666050.0000¥ 0.00000.00%2018/12/08 11:50
23CIT / USDT¥ 0.5613510.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
24COO / USDT¥ 0.5052210.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
25FT1808 / USDT¥ 0.3790670.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
26MANA / USDT¥ 0.3754040.0000¥ 0.00000.00%刚刚
27UENC / USDT¥ 0.32905125.55万¥ 8.41万0.01%6分钟前
28FT1809 / USDT¥ 0.2926040.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
29FT1810_I / USDT¥ 0.2701850.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
30COMC / USDT¥ 0.25399520.88万¥ 5.30万0.01%6分钟前
31HHH / USDT¥ 0.2526082.67万¥ 6752.270.00%6分钟前
32OST / USDT¥ 0.2328790.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
33FCANDY / USDT¥ 0.1684060.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
34SAC / USDT¥ 0.1403381.0000¥ 0.14030.00%6分钟前
35HPC / USDT¥ 0.09439329.53万¥ 2.79万0.00%刚刚
36TRX / USDT¥ 0.0903212.46万¥ 2223.920.00%6分钟前
37FT / USDT¥ 0.088343854.49万¥ 75.49万0.09%刚刚
38ITEAC / USDT¥ 0.08289317.82万¥ 1.48万0.00%刚刚
39BUT / USDT¥ 0.0793200.0000¥ 0.00000.00%1分钟前
40TNB / USDT¥ 0.0701690.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
41TST / USDT¥ 0.0617491790.66¥ 110.570.00%6分钟前
42FI / USDT¥ 0.04701369.20万¥ 3.25万0.00%3分钟前
43INVE / USDT¥ 0.0411052,415.81万¥ 99.30万0.12%刚刚
44AIT / USDT¥ 0.0210510.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
45777 / USDT¥ 0.0175420.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
46DENT / USDT¥ 0.0162710.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
47DOGE / USDT¥ 0.013843135.40万¥ 1.87万0.00%1分钟前
48JAC / USDT¥ 0.00935639.87万¥ 3730.390.00%刚刚
49DPN / USDT¥ 0.00881244.87万¥ 3954.010.00%刚刚
50GU / USDT¥ 0.0077195.95万¥ 458.910.00%6分钟前
51PRA / USDT¥ 0.0062520.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
52THPC / USDT¥ 0.0035081206.42¥ 4.23210.00%刚刚
53ZIP / USDT¥ 0.0034732,388.42万¥ 8.29万0.01%6分钟前
54EDU / USDT¥ 0.0028070.0000¥ 0.00000.00%1分钟前
55NOAH / USDT¥ 0.0023170.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
56NANJ / USDT¥ 0.0016140.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
57CCCX / USDT¥ 0.0006470.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
58MOL / USDT¥ 0.0006320.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
59JLL / USDT¥ 0.0005610.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
60DSCOIN / USDT¥ 0.0002180.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
61XPS / USDT¥ 0.000190900.00¥ 0.17100.00%6分钟前
62BBC / USDT¥ 0.0000980.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
63VPP / USDT¥ 0.0000920.0000¥ 0.00000.00%刚刚
64LTH / USDT¥ 0.0000710.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
65TIX / USDT¥ 0.0000393,677.25万¥ 1434.130.00%6分钟前
66HAND / USDT¥ 0.0000200.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
67PTT / USDT¥ 0.0000130.0000¥ 0.00000.00%6分钟前
FCoin公告
暂无公告