FCoin
现货
成交额
NO.15
¥ 71.48亿 ≈ $ 10.32亿
交易对
228
币种数量
164
国家
--

FCoin致力于创建一个自治的、高效的、透明的数字资产交易平台,让交易员和投资者可以放心地进行任何规模的交易,而无需担忧平台的公正性和透明性、数据安全隐私保护的可靠性、或其订单管理系统的完整性和稳健性。

  • USDT
  • BTC
  • ETH
  • USD
#交易对价格24H交易量成交额占比更新时间操作
1BTC / USDT¥ 63837.9107714.64万¥ 29.62亿41.44%刚刚
2MT / USDT¥ 5263.383040178.76¥ 94.09万0.01%2019/04/19 21:52
3BCH / USDT¥ 2988.3549768.79万¥ 2.63亿3.67%刚刚
4ETH / USDT¥ 1884.29112853.40万¥ 10.06亿14.08%刚刚
5BCHSV / USDT¥ 1478.4565941.03万¥ 1,519.88万0.21%刚刚
6DASH / USDT¥ 1095.6147333.53万¥ 3,871.73万0.54%刚刚
7LTC / USDT¥ 932.31134866.27万¥ 6.18亿8.64%刚刚
8ZEC / USDT¥ 644.2103829.07万¥ 5,839.98万0.82%刚刚
9BNB / USDT¥ 221.6853830.9800¥ 217.250.00%刚刚
10ETC / USDT¥ 60.113375110.09万¥ 6,617.70万0.93%刚刚
11EOS / USDT¥ 48.8525051,821.38万¥ 8.90亿12.45%刚刚
12DRINK / USDT¥ 15.1405374.38万¥ 66.33万0.01%刚刚
13OMG / USDT¥ 14.89468111.63万¥ 173.17万0.02%刚刚
14PAX / USDT¥ 6.894339752.08万¥ 5,185.08万0.73%刚刚
15USDC / USDT¥ 6.889491464.60万¥ 3,200.89万0.45%刚刚
16TUSD / USDT¥ 6.887414566.53万¥ 3,901.91万0.55%刚刚
17GUSD / USDT¥ 6.877718266.27万¥ 1,831.33万0.26%刚刚
18DCAR / USDT¥ 5.4711481558.11¥ 8524.640.00%4分钟前
19UENC / USDT¥ 5.3684075.51万¥ 29.57万0.00%4分钟前
20AE / USDT¥ 3.57771545.22万¥ 161.79万0.02%刚刚
21FAB / USDT¥ 3.4627520.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
22IOTA / USDT¥ 3.019520198.40万¥ 599.07万0.08%刚刚
23XRP / USDT¥ 2.8962467,750.85万¥ 2.24亿3.14%刚刚
24ICX / USDT¥ 2.54858569.95万¥ 178.27万0.02%刚刚
25ZRX / USDT¥ 2.39968770.49万¥ 169.15万0.02%刚刚
26JCT / USDT¥ 1.8698860.0000¥ 0.00000.00%2019/03/25 21:34
27UNTI / USDT¥ 1.7313760.0000¥ 0.00000.00%2019/06/05 04:05
28MYTT / USDT¥ 1.714138424.99¥ 728.490.00%刚刚
29ADC / USDT¥ 1.6091078.32万¥ 13.38万0.00%刚刚
30KOREA82 / USDT¥ 1.3850940.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
31FT / USDT¥ 1.3317745,619.83万¥ 7,484.34万1.05%刚刚
32BTM / USDT¥ 1.297839156.49万¥ 203.10万0.03%刚刚
33BEC / USDT¥ 0.79643343.69万¥ 34.80万0.00%刚刚
34CMT / USDT¥ 0.6579230.0000¥ 0.00000.00%2018/12/08 11:50
35ADA / USDT¥ 0.6323683,140.80万¥ 1,986.14万0.28%刚刚
36BVC / USDT¥ 0.5886860.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
37HHH / USDT¥ 0.509717286.02万¥ 145.79万0.02%刚刚
38OSC / USDT¥ 0.4640092619.25¥ 1215.360.00%4分钟前
39FI / USDT¥ 0.4292010.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
40SE / USDT¥ 0.3705142839.86¥ 1052.210.00%4分钟前
41MANA / USDT¥ 0.3705140.0000¥ 0.00000.00%2019/05/18 16:46
42TNB / USDT¥ 0.3462750.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
43CFCC / USDT¥ 0.3179145.80万¥ 1.84万0.00%4分钟前
44COMC / USDT¥ 0.297797121.00¥ 36.030.00%4分钟前
45SAC / USDT¥ 0.2908710.0000¥ 0.00000.00%2019/06/14 19:10
46GFYW / USDT¥ 0.2295730.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
47TRX / USDT¥ 0.2275031,482.40万¥ 337.25万0.05%刚刚
48WSEC / USDT¥ 0.21469110.00¥ 2.14690.00%4分钟前
49BBGC / USDT¥ 0.200838174.31万¥ 35.01万0.00%刚刚
50CCCX / USDT¥ 0.13019935.19万¥ 4.58万0.00%4分钟前
51ISC / USDT¥ 0.125139579.73万¥ 72.55万0.01%刚刚
52EBCC / USDT¥ 0.1108085.45万¥ 6034.290.00%4分钟前
53YUN / USDT¥ 0.0990350.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
54OLE / USDT¥ 0.08989214.32万¥ 1.29万0.00%4分钟前
55POLY / USDT¥ 0.0694830.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
56WGBC / USDT¥ 0.0387830.0000¥ 0.00000.00%2019/06/14 19:21
57EGOT / USDT¥ 0.0379877.49万¥ 2846.720.00%4分钟前
58DAP / USDT¥ 0.0311650.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
59TMTG / USDT¥ 0.0277200.0000¥ 0.00000.00%2019/04/21 20:45
60BRM / USDT¥ 0.02770220.48万¥ 5674.620.00%4分钟前
61DOGE / USDT¥ 0.0223497,775.45万¥ 173.77万0.02%刚刚
62INVE / USDT¥ 0.02137313.19万¥ 2819.740.00%2分钟前
63JAC / USDT¥ 0.01507850.08万¥ 7550.930.00%4分钟前
64FFUND / USDT¥ 0.0150070.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
65BTMC / USDT¥ 0.0138510.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
66HPC / USDT¥ 0.0134960.0000¥ 0.00000.00%2019/06/14 18:32
67QOS / USDT¥ 0.0124341.82万¥ 226.730.00%4分钟前
68ODIN / USDT¥ 0.00831179.94万¥ 6643.510.00%4分钟前
69DPN / USDT¥ 0.00706919.78万¥ 1398.170.00%4分钟前
70CNAT / USDT¥ 0.0069951,548.40万¥ 10.83万0.00%刚刚
71JMT / USDT¥ 0.005437393.37万¥ 2.14万0.00%刚刚
72ZIP / USDT¥ 0.0047231.73亿¥ 81.92万0.01%刚刚
73THPC / USDT¥ 0.004573606.42¥ 2.77320.00%1分钟前
74DAPS / USDT¥ 0.0044980.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
75BUT / USDT¥ 0.0043420.0000¥ 0.00000.00%2019/04/23 18:01
76WTA / USDT¥ 0.003809344.26万¥ 1.31万0.00%4分钟前
77NOAH / USDT¥ 0.00344513.82万¥ 476.200.00%4分钟前
78PRA / USDT¥ 0.0032910.0000¥ 0.00000.00%2019/04/23 18:01
79EK / USDT¥ 0.0032133.13万¥ 100.730.00%4分钟前
80HXT / USDT¥ 0.0025160.0000¥ 0.00000.00%2019/06/14 19:33
81NANJ / USDT¥ 0.0011080.0000¥ 0.00000.00%2019/05/12 13:23
82TST / USDT¥ 0.00032615.81万¥ 51.540.00%2019/04/23 18:01
83UITC / USDT¥ 0.0003242.97亿¥ 9.62万0.00%2分钟前
84CIT / USDT¥ 0.0002840.0000¥ 0.00000.00%4分钟前
85DSCOIN / USDT¥ 0.000283677.76¥ 0.19180.00%4分钟前
86EDU / USDT¥ 0.000174740.00¥ 0.12880.00%2019/04/23 18:01
87LTH / USDT¥ 0.0001461000.00¥ 0.14600.00%2019/04/23 18:01
88JLL / USDT¥ 0.0000350.0000¥ 0.00000.00%2019/04/23 18:03
89PTT / USDT¥ 0.00001912.44万¥ 2.36270.00%2019/04/23 18:01
FCoin公告
暂无公告