FCoin
现货
成交额
NO.4
¥ 176.46亿 ≈ $ 26.24亿
交易对
298
币种数量
225
国家
--

FCoin致力于创建一个自治的、高效的、透明的数字资产交易平台,让交易员和投资者可以放心地进行任何规模的交易,而无需担忧平台的公正性和透明性、数据安全隐私保护的可靠性、或其订单管理系统的完整性和稳健性。

  • USDT
  • BTC
  • ETH
#交易对价格24H交易量成交额占比更新时间操作
1BTC / USDT¥ 37202.39299529.87万¥ 111.13亿62.98%刚刚
2MT / USDT¥ 5111.687800178.76¥ 91.38万0.01%2019/04/19 21:52
3BCH / USDT¥ 1916.74840715.44万¥ 2.96亿1.68%刚刚
4ETH / USDT¥ 1130.355594206.34万¥ 23.32亿13.22%刚刚
5DASH / USDT¥ 786.5945901.42万¥ 1,115.21万0.06%刚刚
6LTC / USDT¥ 491.39461939.57万¥ 1.94亿1.10%刚刚
7ZEC / USDT¥ 446.3310563.66万¥ 1,631.65万0.09%刚刚
8BCHSV / USDT¥ 370.7318842.18万¥ 807.96万0.05%刚刚
9BNB / USDT¥ 156.283129108.89¥ 1.70万0.00%2分钟前
10ETC / USDT¥ 37.57964954.87万¥ 2,062.05万0.12%刚刚
11EOS / USDT¥ 34.3021151,657.07万¥ 5.68亿3.22%刚刚
12DRINK / USDT¥ 16.4999905.13万¥ 84.63万0.00%2分钟前
13DCAR / USDT¥ 13.6535872.22万¥ 30.37万0.00%1分钟前
14BVC / USDT¥ 7.0622010.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
15UENC / USDT¥ 6.92950840.92万¥ 283.58万0.02%刚刚
16UAC / USDT¥ 6.7131614.72万¥ 31.68万0.00%刚刚
17USDC / USDT¥ 6.686895218.16万¥ 1,458.80万0.08%刚刚
18PAX / USDT¥ 6.684877478.86万¥ 3,201.11万0.18%2分钟前
19TUSD / USDT¥ 6.682859418.80万¥ 2,798.76万0.16%2分钟前
20GUSD / USDT¥ 6.678151236.63万¥ 1,580.26万0.09%刚刚
21AE / USDT¥ 3.58558055.64万¥ 199.49万0.01%2分钟前
22MYTT / USDT¥ 3.5012371.08万¥ 3.78万0.00%1分钟前
23SE / USDT¥ 2.7029572161.25¥ 5841.770.00%刚刚
24XRP / USDT¥ 2.1374931.11亿¥ 2.37亿1.35%刚刚
25IOTA / USDT¥ 1.862403349.66万¥ 651.22万0.04%刚刚
26JCT / USDT¥ 1.8159940.0000¥ 0.00000.00%2019/03/25 21:34
27UNTI / USDT¥ 1.6814760.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
28EBCC / USDT¥ 1.4796990.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
29ADC / USDT¥ 1.3188148.90万¥ 11.74万0.00%刚刚
30POLY / USDT¥ 1.0916140.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
31FT / USDT¥ 0.8786725,271.28万¥ 4,631.72万0.26%刚刚
32WSEC / USDT¥ 0.7802056.62万¥ 5.16万0.00%刚刚
33KOREA82 / USDT¥ 0.74792150.67万¥ 37.90万0.00%2分钟前
34BTM / USDT¥ 0.698822266.93万¥ 186.53万0.01%刚刚
35CFCC / USDT¥ 0.63985848.11万¥ 30.79万0.00%1分钟前
36CMT / USDT¥ 0.6389610.0000¥ 0.00000.00%2018/12/08 11:50
37ADA / USDT¥ 0.4987931,692.35万¥ 844.13万0.05%刚刚
38SAC / USDT¥ 0.46489513.29万¥ 6.18万0.00%刚刚
39FAB / USDT¥ 0.4156610.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
40MANA / USDT¥ 0.3598360.0000¥ 0.00000.00%2019/04/10 12:01
41TNB / USDT¥ 0.3362950.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
42COMC / USDT¥ 0.322104918.22¥ 295.760.00%2分钟前
43HHH / USDT¥ 0.26708638.50万¥ 10.28万0.00%刚刚
44GFYW / USDT¥ 0.2656061.92万¥ 5097.200.00%刚刚
45ISC / USDT¥ 0.235202207.80万¥ 48.88万0.00%刚刚
46OST / USDT¥ 0.2232220.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
47FI / USDT¥ 0.215229398.79万¥ 85.83万0.00%刚刚
48BBGC / USDT¥ 0.182272230.84万¥ 42.08万0.00%2分钟前
49TRX / USDT¥ 0.161314971.70万¥ 156.75万0.01%刚刚
50BTMC / USDT¥ 0.1479708.58万¥ 1.27万0.00%2分钟前
51GOAL / USDT¥ 0.0839390.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
52SHR / USDT¥ 0.0807110.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
53EGOT / USDT¥ 0.0666520.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
54WTA / USDT¥ 0.0624031.71万¥ 1065.230.00%1分钟前
55KZ / USDT¥ 0.0531350.0000¥ 0.00000.00%2019/04/22 23:29
56OLE / USDT¥ 0.050820371.67万¥ 18.89万0.00%刚刚
57WGBC / USDT¥ 0.0369920.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
58ITEAC / USDT¥ 0.0344700.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
59INVE / USDT¥ 0.0327313.08万¥ 1006.820.00%刚刚
60CCCX / USDT¥ 0.0314100.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
61TMTG / USDT¥ 0.0269210.0000¥ 0.00000.00%2019/04/21 20:45
62QOS / USDT¥ 0.02354130.11万¥ 7088.260.00%刚刚
63DOGE / USDT¥ 0.0178242.10亿¥ 374.83万0.02%刚刚
64DENT / USDT¥ 0.0155960.0000¥ 0.00000.00%2019/03/01 10:34
65BRM / USDT¥ 0.0134522200.00¥ 29.590.00%2分钟前
66HPC / USDT¥ 0.0131070.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
67JAC / USDT¥ 0.01235337.64万¥ 4649.580.00%2分钟前
68GU / USDT¥ 0.01212123.20万¥ 2812.100.00%2分钟前
69EK / USDT¥ 0.0086096,471.87万¥ 55.72万0.00%刚刚
70COO / USDT¥ 0.0053880.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
71ODIN / USDT¥ 0.00524715.01万¥ 787.340.00%2分钟前
72HXT / USDT¥ 0.0052443,111.40万¥ 16.32万0.00%刚刚
73DPN / USDT¥ 0.00452029.56万¥ 1336.320.00%刚刚
74BUT / USDT¥ 0.0042170.0000¥ 0.00000.00%18小时前
75ZIP / USDT¥ 0.0032893.81亿¥ 125.47万0.01%刚刚
76PRA / USDT¥ 0.0031960.0000¥ 0.00000.00%18小时前
77THPC / USDT¥ 0.0028455,396.43万¥ 15.35万0.00%2分钟前
78NOAH / USDT¥ 0.00273013.82万¥ 377.260.00%2分钟前
79AIT / USDT¥ 0.0026910.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
80IMT / USDT¥ 0.0014050.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
81NANJ / USDT¥ 0.0011700.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
82UITC / USDT¥ 0.0006866.56亿¥ 44.98万0.00%刚刚
83MOL / USDT¥ 0.0006320.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
84VPP / USDT¥ 0.0004020.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
85XPS / USDT¥ 0.0003360.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
86TST / USDT¥ 0.00031715.81万¥ 50.120.00%18小时前
87EDU / USDT¥ 0.000169740.00¥ 0.12510.00%18小时前
88CIT / USDT¥ 0.0001590.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
89LTH / USDT¥ 0.0001411000.00¥ 0.14100.00%18小时前
90BBC / USDT¥ 0.0001080.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
91DSCOIN / USDT¥ 0.0000950.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
92ESM / USDT¥ 0.0000390.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
93JLL / USDT¥ 0.0000340.0000¥ 0.00000.00%17小时前
94TIX / USDT¥ 0.0000250.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
95PTT / USDT¥ 0.00001912.44万¥ 2.36270.00%18小时前
96HAND / USDT¥ 0.0000100.0000¥ 0.00000.00%2分钟前
FCoin公告
暂无公告